Fundacja ZGH

We wrześniu 2020 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie została ustanowiona w dniu 12 kwietnia 2018 roku. Celem Fundacji jest działalność na rzecz lokalnej społeczności zamieszkałej na obszarze objętym działalnością prowadzoną przez ZGH. Powołanie Fundacji i realizacja jej zadań statutowych wpisuje się w cele Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (corporate social responsibility), przyjętej przez ZGH „Bolesław” S.A.

W roku 2020 Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Niezmiernie ważna w działalności Fundacji jest dbałość o dziedzictwo minionych pokoleń oraz zachowanie bogatych tradycji kopalnictwa rudnego w rejonie olkuskim. Jest to szczególnie istotne teraz, gdy obecne od wieków na tych ziemiach górnictwo odeszło do przeszłości. W grudniu 2020 roku zamknięta została ostatnia funkcjonującą kopalnia rud cynku i ołowiu „Olkusz-Pomorzany”. Dlatego świadomi swoich obowiązków względem przeszłości, wyznaczyliśmy sobie cel, jakim jest podtrzymywanie pamięci o górnictwie oraz kultywowanie tradycji i obyczajów górniczych, które zapisały tak piękną kartę w historii naszego rejonu.


Stąd też Fundacja objęła opieką wystawę multimedialną Kopalnię Wiedzy o Cynku, która w sposób oczywisty wpisuje się w działalność Fundacji. KWoC stała się siedzibą Fundacji oraz miejscem spotkań, seminariów i warsztatów kulturalnych związanych z tematyką górniczą i hutniczą.

 

Informacje - Fundacja

Pamiętamy o tradycjach górniczych Barbórka 2022

Pamiętamy o tradycjach górniczych Barbórka 2022

Minęły już 2 lata od zamknięcia ostatniej czynnej kopalni rud cynku i ołowiu „Olkusz-Pomorzany”. Fundacja ZGH „Bolesław” świadoma swoich obowiązków względem przeszłości, podtrzymuje pamięć o...
Fundacja ZGH „Bolesław” wspiera młodych sportowców

Fundacja ZGH „Bolesław” wspiera młodych sportowców

WIELKI SUKCES MATEUSZA LISA NA 35. MISTRZOSTWACH EUROPY KARATE KYOKUSHIN W LIZBONIE Mateusz Lis z Klubu Kyokushin Karate w Bukownie wywalczył 3 miejsce w kategorii kumite juniorów – 60 kg na...
Warsztaty o tradycjach górniczych podczas JUROMANII 2022

Warsztaty o tradycjach górniczych podczas JUROMANII 2022

Fundacja ZGH Bolesław współpracowała z organizatorami wydarzenia pn. JUROMANIA 2022, które miało miejsce 16-18.09.2022 w Olkuszu i Rabsztynie i było częścią Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
KOPALNIA WIEDZY O CYNKU na 5.Festiwalu Nietoperzy

KOPALNIA WIEDZY O CYNKU na 5.Festiwalu Nietoperzy

W dniach 9–10.09.2022r. gminy: Jerzamowice-Przeginia i Wielka Wieś (Dolina Będkowska, Dolina Kluczwody) zorganizowały 5. Festiwal Nietoperzy.
Promowanie talentów młodych twórców w ramach projektu „Piórem i pędzlem malowane”

Promowanie talentów młodych twórców w ramach projektu „Piórem i pędzlem malowane”

21 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Olkuszu miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu oraz promocja książki „Podsłuchane wśród zwierząt”, w której opublikowano najlepsze prace literackie i...
Podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Przygody gwarka z krainy rud cynku, ołowiu oraz srebra"

Podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Przygody gwarka z krainy rud cynku, ołowiu oraz srebra"

Dnia 7 czerwca 2022 r. na olkuskim Rynku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Plastycznego „Przygody gwarka z krainy rud cynku, ołowiu oraz srebra" , zorganizowanego...
Konkurs Plastyczny - „Przygody gwarka z krainy rud cynku, ołowiu oraz srebra”

Konkurs Plastyczny - „Przygody gwarka z krainy rud cynku, ołowiu oraz srebra”

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu oraz Fundacja ZGH BOLESŁAW w Bukownie serdecznie zapraszają do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Przygody gwarka z krainy rud cynku,...

INFORMACJE - ZAPYTANIA OFERTOWE FUNDACJA

Monografia reprezentacyjnej orkiestry dętej ZGH - Uzasadnienie

Temat przedsięwzięcia: Opracowanie Monografii reprezentacyjnej orkiestry dętej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie.
Powstała unikatowa publikacja w branży górnictwa rudnego. Wyniki wstępnie prowadzonego rozpoznania wskazują, że nie ma ona odpowiednika na rynku wydawniczym. Może być tym bardziej cenna w czasie, gdy kończy się już wydobycie w ostatniej kopalni rudy cynku i ołowiu w Polsce działającej w strukturach Spółki ZGH „Bolesław”.

Uzasadnienie: Górnicza orkiestra dęta działająca przy kopalniach rud galmanowo-galenowych szczyci się wieloletnią i chlubną tradycją. Pisane źródła już w dziewiętnastym wieku wspominają o jej istnieniu. W książce Stanisława Ciszewskiego „Lud rolniczo-górniczy okolic Sławkowa w powiecie Olkuskim”, wydanej w 1886 roku, znajduje się wzmianka: „Górnicy kopalni „Ulisses” ze swych tylko funduszów około 1867 roku zakupili instrumenta muzyczne i wybrawszy zdolniejszych z pomiędzy siebie, urządzili orkiestrę”. Orkiestra jest jedną z najstarszych orkiestr tego typu w powiecie, województwie a może nawet w kraju.

Orkiestra przez pewien czas w latach 1907 – 11 była przyporządkowana straży pożarnej działającej na terenie Bolesławia. Zarząd istniejącej wtedy kopalni „Bolesław” podjął decyzję o przejęciu orkiestry, zatem od tego momentu orkiestra funkcjonuje przy Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. Orkiestra od początku swojego istnienia do chwili obecnej odbywa próby w Budynku Straży Pożarnej w Bolesławiu; Gmina Bolesław ze względu na występujące w tym rejonie bogactwa naturalne jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa i hutnictwa rud cynku i ołowiu w naszym kraju i jest godna promowania. Położona jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w pobliżu Pustyni Błędowskiej, na granicy dwóch najważniejszych województw Polski południowej, w połowie drogi pomiędzy Krakowem i Katowicami.

Opracowanie o Zakładowej Orkiestrze Dętej ma być próbą oddania hołdu wszystkim muzykom, którzy przyczynili się do jej powstania, począwszy od jej protoplastów po aktualnie w niej muzykujących. Ma pozostawić ślad z dawnej i współczesnej lokalnej obyczajowości. Ma zainspirować i zachęcić uzdolnioną muzycznie młodzież do kontynuowania tradycji. Jest wartością promocyjną, prowadzi działalność edukacyjną, rekrutuje i szkoli muzyków. Uczestniczy we wszystkich ważniejszych uroczystościach państwowych, kościelnych, górniczych, hutniczych i innych. Wykonuje utwory nie tylko pisane na instrumenty dęte, ale z sukcesami mierzy się także z repertuarem szeroko rozumianej klasyki muzycznej. Publikacja będzie uzupełnieniem wielu już wydanych pozycji książkowych poświęconych górnictwu i hutnictwu, ale również wzbogaci jedyne w swoim rodzaju dzieło, jakim jest uruchomiona w ramach Zakładów Górniczo-Hutniczych wystawa „Kopalnia Wiedzy o Cynku”.
Istnienie orkiestry integruje społeczność lokalną, a muzyka stanowi siłę sprawczą, łączącą często bierne, egoistyczne jednostki bowiem jak powiedział Pitagoras - „Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów” (Pitagoras).

Miejmy jednak na uwadze, że „jest w orkiestrach jakaś siła”. Postaramy się w tym wydawnictwie tę siłę pokazać i ją docenić.

 

Informacja o wyniku postępowania dot. wyboru oferty na druk Monografii o Orkiestrze Dętej ZGH

Informacja o wyniku postępowania dot. wyboru oferty na druk Monografii o Orkiestrze Dętej ZGH "Bolesław"

Zawiadomienie dot. wyboru oferty na druk książki - POBIERZ

Wydruk książki - Zapytanie Ofertowe

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Bukowno, dnia 01 października 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” z siedzibą w 32-332 Bukownie, ul. Kolejowa 37, NIP: 6372204328, REGON: 380079926 , tel. 32 295 5551, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej Zamawiający) zwraca się o przedstawienie oferty obejmującej wykonanie usługi w zakresie wydruku książki, na podstawie napisanego przez Autorów (zgodnie z zapytaniem ofertowym) a następnie opracowanego i przygotowanego przez grafika materiału do druku - Monografii o orkiestrze dętej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie jako dziedzictwa lokalnego obszaru” w ramach projektu grantowego pn. „Zachowanie dziedzictwa poprzez promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych” (dalej Przedmiot zamówienia).
Zamawiający podaje, że Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach programu „Zachowanie dziedzictwa poprzez promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego Zamawiający jest grantobiorcą.
Szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, jak również warunki udziału w postępowaniu określono, poniżej.

I. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy spełniają następujące kryterium:

 • posiadają doświadczenie w realizacji druku książek; realizują zamówienia druków niestandardowych i stosują technologię druku offsetowego; przygotowują wydruk próbny, który dostarczą do siedziby Zamawiającego;

Powyższe kryterium uważa się za spełnione w przypadku wykonawców, którzy udokumentują w formie własnego oświadczenia, że realizowali druk książek albumowych w twardej oprawie (co najmniej 5 tytułów).
Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy o zrealizowanych projektach.

II. Przedmiot zamówienia
Zamawiający zamawia usługę, polegającą na wydruku 500 szt. opracowanej przez grafika książki, w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy opracowany przez grafika materiał na nośniku elektronicznym lub za pomocą poczty e-mail.

Zamówienie obejmuje druk, naświetlanie i oprawę 500 szt. książek o n/w parametrach:

 •  format książki 225x265 mm;
 •  objętość: 280 stron 4+4; kreda matowa 170g
 •  okładka: 4+1, kreda matowa 130g + folia matowa 1/0, lakier UV;
 •  oprawa: twarda, szyte, grzbiet okrągły.

W ramach zamówienia Wykonawca przygotuje próbny wydruk, w celu oceny jakości wydruku oraz kolorystyki zdjęć.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem. Za wady w transporcie odpowiada Wykonawca.

III. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie należy wykonać do dnia 23 listopada 2020r.

IV. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamówienie udzielone zostanie wykonawcy spełniającemu kryteria określone w pkt I (powyżej), który zaoferował najniższą cenę. Cenę w ofercie należy podać w kwocie brutto.

V. Miejsce i termin składania ofert
1. Termin składania ofert: do dnia 09.10.2020r.
2. Miejsce składania ofert pisemnych: siedziba Fundacji ZGH „Bolesław”, ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno;
3. Ofertę w wersji elektronicznej należy składać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Osoba do kontaktu: Małgorzata Łaskawiec Prezes Fundacji ZGH „Bolesław”, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Dalsze informacje
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada warunkom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą, (kryterium: cena).
2. Zamawiający dopuszcza wspólne składanie ofert i ubieganie się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców.
4. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
5. W przypadku wybrania oferty wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie (pkt II) oraz do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
7. Zamawiający może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i kar, wypowiedzieć umowę z miesięcznym terminem wypowiedzenia, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Monografia reprezentacyjnej orkiestry dętej ZGH Zapytanie Ofertowe II

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Bukowno, dnia 01 września 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” z siedzibą w 32-332 Bukownie, ul. Kolejowa 37, NIP: 6372204328, REGON: 380079926 , tel. 32 295 5551, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej Zamawiający) zwraca się o przedstawienie oferty obejmującej przygotowanie książki do druku na podstawie materiału opracowanego przez autorów Monografii o orkiestrze dętej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie jako dziedzictwa lokalnego obszaru” w ramach projektu grantowego pn. „Zachowanie dziedzictwa poprzez promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych” (dalej Przedmiot zamówienia).
Zamawiający podaje, że Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach programu „Zachowanie dziedzictwa poprzez promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych”, którego Zamawiający jest grantobiorcą.
Szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, jak również warunki udziału w postępowaniu określono, poniżej.

I. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy spełniają następujące kryterium:

 • posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące typografii i projektowania książek.

Powyższe kryterium uważa się za spełnione w przypadku wykonawców, którzy udokumentują w formie własnego oświadczenia, że uprzednio byli projektantami co najmniej 1 (jednej) książki i posiadają wykształcenie kierunkowe w tym zakresie lub ukończone kursy (warsztaty) typografii i projektowania książek.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy o zrealizowanych projektach.

II. Przedmiot zamówienia
Zamawiający przekaże Wykonawcy opracowany przez autorów tekst monografii na nośniku elektronicznym (pendrive) oraz w postaci papierowego wydruku (ok. 280 stron A4 tekstu wraz z fotografiami – 265 szt.), czcionka 14 Times New Roman.
Przygotowanie książki do druku, powinno obejmować następujący zakres prac:

1. Projekt wstępny w postaci makiety kilku przykładowych stron;
2. Konwersja plików tekstowych z programu Word do programu InDesing (Mac),
3. Opracowanie graficzne fotografii;
4. Dobór kroju pisma do treści zawartych w monografii;
5. Wpuszczanie tekstu i tabel do pracy – podział na strony;
6. Wpuszczanie fotografii w tekst;
7. Projekt wstępny, podstawowy i realizacyjny okładki;
8. Poprawki po korektach realizacyjnych.
9. Przygotowanie całości do druku i nadzór produkcyjny;
Przedmiot zamówienia obejmuje również przeniesienie przez jego wykonawcę, majątkowych praw autorskich w zakresie określonym w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy wydaniu monografii.

III. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie należy wykonać do dnia 30 września 2020r.

IV. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamówienie udzielone zostanie wykonawcy spełniającemu kryteria określone w pkt I (powyżej), który zaoferował najniższą cenę. Cenę w ofercie należy podać w kwocie brutto.

V. Miejsce i termin składania ofert
1. Termin składania ofert: do dnia 07.09.2020r.
2. Miejsce składania ofert pisemnych: siedziba Fundacji ZGH „Bolesław”, ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno;
3. Ofertę w wersji elektronicznej należy składać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Osoba do kontaktu: Marcin Goraj Prezes Fundacji ZGH „Bolesław”, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Dalsze informacje
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada warunkom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą, (kryterium: cena).
2. Zamawiający dopuszcza wspólne składanie ofert i ubieganie się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców.
4. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
5. W przypadku wybrania oferty wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie (pkt II) oraz do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
7. Zamawiający może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i kar, wypowiedzieć umowę z miesięcznym terminem wypowiedzenia, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Monografia reprezentacyjnej orkiestry dętej ZGH

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Bukowno, dnia 22 lipca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” z siedzibą w 32-332 Bukownie, ul. Kolejowa 37, NIP: 6372204328, REGON: 380079926 , tel. 32 295 5551, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej Zamawiający) zwraca się o przedstawienie oferty obejmującej stworzenie (napisanie) monografii dotyczącej tematyki „reprezentacyjnej orkiestry dętej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie jako dziedzictwa lokalnego obszaru” w ramach projektu grantowego pn. „Zachowanie dziedzictwa poprzez promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych” (dalej Przedmiot zamówienia).
Zamawiający podaje, że Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach programu „Zachowanie dziedzictwa poprzez promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych”, którego Zamawiający jest grantobiorcą.
Szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, jak również warunki udziału w postępowaniu określono, poniżej.

I. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy spełniają następujące kryterium:

 • posiadają niezbędną wiedzę na temat historii kopalnictwa rud cynkowo-ołowiowych i tradycji górniczych w rejonie olkusko-bolesławskim.


Powyższe kryterium uważa się za spełnione w przypadku wykonawców, którzy udokumentują w formie własnego oświadczenia, że uprzednio byli autorami (współautorami) co najmniej 1 (jednej) publikacji lub książek lub monografii lub innych opracowań naukowych dotyczących historii kopalnictwa rud cynkowo – ołowiowych albo tradycji górniczych w rejonie olkusko – bolesławskim. Nie traktuje się jako publikacji artykułów zamieszczonych w prasie codziennej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie w ramach konsorcjum, kryterium uważa się za spełnione w przypadku gdy przynajmniej jeden z wykonawców będących członkiem konsorcjum spełnia wyżej wymienione kryterium.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy o publikacjach, książkach, monografiach lub innych opracowaniach w powyższej tematyce wraz ze wskazaniem tytułu.

II. Przedmiot zamówienia
Stworzenie (napisanie) monografii dotyczącej tematyki „reprezentacyjnej orkiestry dętej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie jako dziedzictwa lokalnego obszaru”. Przedmiot zamówienia winien zostać poprzedzony wykonaniem (i uwzględniać efekty) następującego zakresu prac:
1. Zebranie i opracowanie materiałów archiwalnych dotyczących Orkiestry;
2. Przeprowadzenie kwerendy w archiwach następujących podmiotów:

 • ZGH ,,Bolesław” S.A. w Bukownie,
 • Urząd Gminy Bolesław, 
 • Ochotnicza Straż Pożarna Bolesław, 
 • PTTK w Olkuszu,
 • Muzeum Miasta Sławków,
 • Urząd Miasta i Gminy Bukowno,
 • Ewentualnie dalszych dostępnych materiałów

3. Przeprowadzenie wywiadów wśród rodzin członków Orkiestry ZGH ,,Bolesław” S.A. w Bukownie.
4. Przeprowadzenie wywiadów z członkami Orkiestry ZGH ,,Bolesław” S.A. w Bukownie.
5. Zebranie i wybór zdjęć archiwalnych i teraźniejszych z okresu działalności Orkiestry ZGH ,,Bolesław” S.A. w Bukownie.
6. Konsultacje historyczne dotyczące instrumentarium muzycznego orkiestry
7. Konsultacje dotyczące okresu historycznego w czasie działalności Orkiestry (1908-1945)
Przedmiot zamówienia obejmuje również przeniesienie przez jego wykonawcę, majątkowych praw autorskich w zakresie określonym w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy wydaniu monografii.

III. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie należy wykonać do dnia 31 sierpnia 2020r.

IV. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%). Zamówienie udzielone zostanie wykonawcy spełniającemu kryteria określone w pkt I (powyżej), który zaoferował najniższą cenę. Cenę w ofercie należy podać w kwocie brutto.

V. Miejsce i termin składania ofert
1. Termin składania ofert: do dnia 30.07.2020r.
2. Miejsce składania ofert pisemnych: siedziba Fundacji ZGH „Bolesław”, ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno;
3. Ofertę w wersji elektronicznej należy składać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Osoba do kontaktu: Marcin Goraj Prezes Fundacji ZGH „Bolesław”, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Dalsze informacje
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada warunkom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą, (kryterium: cena).
2. Zamawiający dopuszcza wspólne składanie ofert i ubieganie się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców.
4. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
5. W przypadku wybrania oferty wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie (pkt II) oraz do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
7. Zamawiający może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i kar, wypowiedzieć umowę z miesięcznym terminem wypowiedzenia, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


PUBLIKACJE - FUNDACJA

Monografia reprezentacyjnej orkiestry dętej ZGH

Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” jako beneficjent grantu na realizację zadania pt. Opracowanie monografii i promocja reprezentacyjnej orkiestry dętej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie jako dziedzictwo lokalnego obszaru wydała publikację pt. „Niech gra – Zakładowa Orkiestra Dęta Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A.” Autorami monografii są: Jan Ryszard Chojowski i Tomasz Sawicki.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” pt. „Zachowanie dziedzictwa poprzez promocję lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zobacz - Pobierz - Publikację "Niech gra Zakładowa Orkiestra Dęta"


Przekaż 1,5%

Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie z działalnosci Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Sprawozdanie za 2021r.

 Sprawozdanie za 2020r.

 Sprawozdanie za 2019r.

 Sprawozdanie za 2018r.

Sprawozdania finansowe

Sprawozdani finansowe Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Sprawozdanie za 2021r.

 Darowizny za 2021r.

 Sprawozdanie za 2020r.

 Sprawozdanie za 2019r.

 Sprawozdanie za 2018r.

Statut Fundacji

Statut Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Statut