Grupa Kapitałowa

Zaangażowanie kapitałowe ZGH”Bolesław”S.A. w spółkach zależnych wynosi:

 • HC „Miasteczko Śląskie”S.A. - 92,82%
  produkcja i sprzedaż cynku, ołowiu i stopów tych metali, kwasu siarkowego, kadmu metalicznego, metalu Dore’a
  http://www.hcm.com.pl
 • BOLTECH Sp. z o.o. - 100%
  produkcja kruszyw dolomitowych, wyrobów elastomerowych i wyrobów cynkowych
  usługi przewozowe na rynku krajowym i międzynarodowym
 • Gradir Montenegro d.o.o. - 99,47%
  wydobycie rud polimetalicznych i ich przerób na koncentraty
 • Agencja Ochrony Osób i Mienia KARO Sp.z o.o. - 100%
  usługi ochrony mienia i osób
  http://ochrona-karo.pl

 

HC "Miasteczko Śląskie" S.A.

Boltech Sp. z o.o.

Gradir Montenegro d.o.o.

Agencja Ochrony Osób i Mienia KARO Sp. z o.o.