Kwas Siarkowy

Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz polskiego jest rynek niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki.

Kwas siarkowy VI ma postać bezbarwnej lub szarej cieczy o ostrym, duszącym zapachu. Kwas siarkowy VI spełnia wymagania norm:

PN-76/C-84051
PKWiU - 24.13.14-33.10, PCN - 28070010

Nasze Produkty

Cynk elektrolityczny
Cynk elektrolityczny
Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych....
Stopy ocynkownicze ZZA
Stopy ocynkownicze ZZA
Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu...
Wegal MOD
Wegal MOD
Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w...
Kwas siarkowy
Kwas siarkowy
Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz...
Usługi laboratoryjne
Zespół Laboratoriów Badawczych ZGH "Bolesław" S.A. prowadzi działalność w zakresie usług...
  • Pakowanie

    Dopuszcza się przewożenie kwasu siarkowego w balonach szklanych, paleto-pojemnikach lub pojemnikach z polietylenu. Na każdej cysternie lub zbiorniku należy umieścić trwały napis zawierający co najmniej: - nazwę lub znak zakładu produkcyjnego - oznaczenie i znak ostrzegawczy dla substancji żrących wg polskiej normy.
  • Transport

    Kwas siarkowy można przewozić środkami transportu spełniającymi wymagania transportu dla substancji niebezpiecznych.