Likwidacja Kopalni

31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

Udostępnij:

  • Ostatnia tona rudy

    24 grudnia 2020 roku to przełomowa data dla górnictwa olkusko-bolesławskiego. W tym dniu wydobyto ostatnią tonę rudy z kopalni „Olkusz-Pomorzany”. Zamknięty został ważny rozdział w historii górnictwa rudnego w Polsce. Wielowiekowa działalność górnicza, począwszy od wydobycia ołowiu i srebra, a potem cynku i ołowiu przeszła do historii.

Informacje

SZTOŁA - jak kopalnia cynku i ołowiu ponad 50 lat ratowała rzekę oraz wpływ Kopalni Piasku Szczakowa na przepływ wody w rzece.

SZTOŁA - jak kopalnia cynku i ołowiu ponad 50 lat ratowała rzekę oraz wpływ Kopalni Piasku Szczakowa na przepływ wody w rzece.

Sztoła – piękna meandrująca rzeka, tworząca urokliwe wąwozy i zakola, od wieków związana była z górnictwem.
 Komisja Senacka - Prezes ZGH wyjaśnia przebieg procesu likwidacji kop. "Olkusz-Pomorzany"

Komisja Senacka - Prezes ZGH wyjaśnia przebieg procesu likwidacji kop. "Olkusz-Pomorzany"

26 kwietnia odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, podczas której omawiane były kwestie ekologiczne związane z likwidacją kopalni. W posiedzeniu wzięli udział obok...
Sprzątaliśmy wspólnie Dolinę Sztoły

Sprzątaliśmy wspólnie Dolinę Sztoły

W sobotę 23 kwietnia 2022 miał miejsce finał czterodniowej akcji POSPRZĄTAJMY WSPÓLNIE DOLINĘ SZTOŁY! odbywającej się z okazji Światowego Dnia Ziemi. W społecznej akcji sprzątania wzięli udział...
My już rozpoczęliśmy ...

My już rozpoczęliśmy ...

Dnia 20 kwietnia 2022 r. pod patronatem Urzędu Miasta w Bukownie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Gliwice i Katowice, przy wsparciu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie,...
Sprawozdanie z monitoringu przyrodniczego i nadzoru nad działaniami ograniczającymi skutki ekologiczne w związku z zakończeniem odwadniania kopalni „Olkusz-Pomorzany” luty - marzec 2022

Sprawozdanie z monitoringu przyrodniczego i nadzoru nad działaniami ograniczającymi skutki ekologiczne w związku z zakończeniem odwadniania kopalni „Olkusz-Pomorzany” luty - marzec 2022

Sprawozdanie obejmuje okres od początku lutego do końca marca 2022 r. W okresie tym prowadzone były bieżące konsultacje i nadzór przyrodniczy nad działaniami podejmowanymi przez ZGH „Bolesław” S.A....
Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu w ZGH Bolesław.

Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu w ZGH Bolesław.

Realizacja przez ZGH „Bolesław” S.A. strategii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu dąży do dalszego wzmacniania pozytywnego wizerunku Spółki i kształtowania właściwych...
Informacja o pracy Zespołu ds. monitoringu środowiska po likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany”

Informacja o pracy Zespołu ds. monitoringu środowiska po likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany”

Zespół powołany został zarządzeniem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (KRZG). W skład Zespołu wchodzą pracownicy ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie oraz naukowcy ze znanych uczelni polskich (Akademia...
NIeustępliwa - Pompowanie

NIeustępliwa - Pompowanie

Walka z wodą w kopalniach olkusko-bolesławskich to cała historia, ale żaden historyk nie jest w stanie jej spisać – do tego potrzebny byłby dobry literat. Ja nie jestem ani jednym, ani drugim,...
 Nieustępliwa - Odwadnianie

Nieustępliwa - Odwadnianie

Nie ma bezpiecznego górnictwa. Dla jednego niebezpiecznym jest metan, dla drugiego tąpania, niespokojny górotwór, dla jeszcze innego ogromne głębokości a dla rudnego, wielowiekowego górnictwa...
 Nieustępliwa - Woda

Nieustępliwa - Woda

„Nieustępliwa…”, to tytuł opracowania, którego tematem jest zagrożenie wodne występujące w podziemnym górnictwie olkusko-bolesławskim. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich...
Ostatnia Kropla wody

Ostatnia Kropla wody

z kopalni „Olkusz-Pomorzany” film zawierający rys historyczny początków górnictwa rud na ziemi olkuskiej i sposobów odwadniania wyrobisk aż do momentu wyłączenia pomp odwadniających.
Sieć monitoringu środowiska wodnego

Sieć monitoringu środowiska wodnego

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław" S.A. powołały „Zespół ds. monitoringu środowiska wodnego po likwidacji kopalni rud cynku i ołowiu „ Olkusz-Pomorzany",
Wody rejonu olkuskiego

Wody rejonu olkuskiego

Część I – Tytułem wprowadzenia W zażartej dyskusji toczącej się łamach prasy, w telewizji i na różnych forach społecznościowych, daje się zauważyć widoczny brak historycznego odniesienia...
Informacja dotycząca działań środowiskowych związanych z likwidacją

Informacja dotycząca działań środowiskowych związanych z likwidacją

kopalni „Olkusz-Pomorzany” w rejonie kanału Dąbrówka i rzeki Białej w Gminie Bolesław Służby zakładowe ZGH „Bolesław” S.A., w ramach stałego nadzoru przeprowadziły kontrolę kanału Dąbrówka, którym...
Oświadczenie Zarządu ZGH „Bolesław” S.A. dotyczące reportaży

Oświadczenie Zarządu ZGH „Bolesław” S.A. dotyczące reportaży

wyemitowanych w Magazynie Ekspresu Reporterów w TVP1 w dniach 05.10.2021 i 08.02.2022 Szanowni Państwo W reakcji na powtarzające się medialne ataki skierowane przeciwko Zarządowi ZGH „Bolesław” S.A...
Spotkanie Grupy Inicjatywnej „Od źródeł Sztoły do Leśnego Dworu”

Spotkanie Grupy Inicjatywnej „Od źródeł Sztoły do Leśnego Dworu”

zostało zorganizowanie w formie wideokonferencji w dniu 24 stycznia 2022 roku Grupa Inicjatywna na rzecz rzeki Sztoły powołana przy Stowarzyszeniu Szansa Białej Przemszy skierowała pismo w dniu...
Działania związane z potencjalnym wystąpieniem zapadlisk

Działania związane z potencjalnym wystąpieniem zapadlisk

Informacja ZGH „Bolesław” S.A. o wystąpieniu potencjalnych deformacji terenu w związku z likwidacją kopalni „Olkusz-Pomorzany”. 4 lutego 2022 roku, w trybie on-line, Starostowie Powiatu Olkuskiego i...
Los zwierząt żyjących w Sztole i Białej – fakty

Los zwierząt żyjących w Sztole i Białej – fakty

Za nami niezwykle trudny okres związany bezpośrednio z pierwszą reakcją ekosystemów rzek Białej i Sztoły, a nawet szerzej, bo znacznej części zlewni Białej Przemszy, na zaprzestanie odprowadzania do...
Odławianie ryb z rzeki Baby i Sztoły

Odławianie ryb z rzeki Baby i Sztoły

Informacja o przeprowadzonych pracach przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach w związku z zaprzestaniem odprowadzania wód dołowych z kopalni Olkusz-Pomorzany ZGH Bolesław S.A.
Wyłączenie pomp głównego odwadniana

Wyłączenie pomp głównego odwadniana

W mediach społecznościowych, w gazetach lokalnych i ogólnopolskich trwa „nagonka” na ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie, jako głównego sprawcę „katastrofy ekologicznej”, w związku z zaprzestaniem...

Informacje w Mediach

Strefa Biznesu nr 03/2022

"Nam też zależy na ekologii" Rozmowa z Bogusławem Ochabem, Prezesem Zarządu Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" S.A w Bukownie

GŁOS BUKOWNA STYCZEŃ-MARZEC Nr 1-3/2022

Wywiad z Prezesem Zarządu ZGH "Bolesław" Bogusławem Ochabem.
Spotkanie Grupy Inicjatywnej "Od źródeł Sztoły do Leśnego Dworu"

Likwidacja kopalni w zgodzie z ekologią

i troską o pracowników

Los zwierząt żyjących w Sztole i Białej

po wyłączeniu pomp w kopalni „Olkusz-Pomorzany” – fakty

Nadleśnictwo Olkusz - Zagrożenia Zapadliskami

Las w okolicy Żurady i Mazańca zagrożony jest zapadliskami.

"Od źródeł Sztoły do Leśnego Dworu"

Spotkanie grupy inicjatywnej w ZGH "Bolesław" S.A.
materiał wideo

Zapadlisko w Bolesławiu k/Olkusza.

„Wielkie zapadlisko w Bolesławiu k/Olkusza”
materiał wideo

GAZETA OLKUSKA z dnia 31.01.2022 r.

„Ujęcia wody pitnej niezagrożone – naukowcy z AGH wyjaśniają”
wersja PDF - pobierz

DZIENNIK ZACHODNI z dnia 28.01.2022 r.

Czy istnieje zagrożenie zatrucia wody? Posłuchajmy opinii fachowca

WYBORCZA.PL Sosnowiec z dnia 28.01.2022 r.

Zatrute ujęcia wody w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Jaworznie? "Jakim cudem woda pokona siły grawitacji"

GAZETA OLKUSKA z dnia 17.01.2022 r.

„Rzeki Biała i Sztoła w sytuacji zakończenia olkuskiego górnictwa kruszcowego – chłodnym okiem przyrodników”
wersja PDF - pobierz

GŁOS BUKOWNA LIPIEC-WRZESIEŃ Nr 7-9/2021

Wypowiedź Burmistrza Miasta Bukowno „Czy to już koniec Sztoły”.

INTERPELACJA 19610
z dnia 12.02.2021r.

do prezesa Rady Ministrów w sprawie zaniknięcia rzek Sztoły i Baby w wyniku zamknięcia Kopalni "Olkusz- Pomorzany"
Zgłaszający: Marek Sowa, Ireneusz Raś
link do źródła sejm.gov.pl -ZOBACZ

Treść interpelacji
Treść odpowiedzi

Komisja Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej nr 74
z dnia 3.12.2021 r.

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, obradująca pod przewodnictwem posła Marka Sawickiego (KP), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła:

  • informację na temat działań podejmowanych w związku z zaprzestaniem funkcjonowania Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, wpływających na funkcjonowanie trzech rzek: Sztoły, Baby i Białej (woj. śląskie i małopolskie).

link do źródła sejm.gov.pl -ZOBACZ