Raport Rynkowy Listopad 2020

Dział Zarządzania Ryzykiem
LME (USD/t) śr.miesięczna śr. roku
Cynk
2 782,36
2 265
Ołów
2 018,60
1 824
Miedź
7 755,24
6 180
LME (PLN/t) śr.miesięczna śr. roku
Cynk
10 240,90
8 794
Ołów
7 429,75
7 097
WALUTY śr. miesięczna śr. roku
USD PLN
3,6807
3,8996
EUR PLN
4,4786
4,4443
EUR USD / LME
1,2166
1,1419
ZAPASY (t) na koniec miesiąca na początku roku
CYNK
202 075
51 125
Cancelled
19 300
8 825
Dostępne
182 775
42 300
Warrant holding cash
1 -30-40%
1 -90%>
OŁÓW
133 175
66 100
Cancelled
52 225
4 575
Dostępne
80 950
61 425
Warrant holding cash
1 40-50%
1 50%-80%
BACK /CON ($) na koniec miesiąca
CYNK 03M
25
CYNK 12M
51
CYNK 24M
34
CYNK 36M
17
ARBITRAŻ ($) na koniec miesiąca
CYNK
-87
MIEDŹ
-73