Raport Rynkowy

Dział Zarządzania Ryzykiem
LME (USD/t) śr.miesięczna śr. roku
Cynk
2 827,35
2 767
Ołów
2 006,33
2 017
Miedź
9 335,55
8 704
LME (PLN/t) śr.miesięczna śr. roku
Cynk
10 788,51
10 467
Ołów
7 655,67
7 625
WALUTY śr. miesięczna śr. roku
USD PLN
3,8158
3,7815
EUR PLN
4,5660
4,5516
EUR USD / LME
1,1979
1,2032
ZAPASY (t) na koniec miesiąca na początku roku
CYNK
297 750
202 025
Cancelled
42 825
19 650
Dostępne
248 925
182 375
OŁÓW
110 875
132 750
Cancelled
20 250
56 875
Dostępne
90 325
75 875