Raport Rynkowy

Dział Zarządzania Ryzykiem
LME (USD/t) śr.miesięczna śr. roku
Cynk
3 097,21
3 725
Ołów
1 976,26
2 226
Miedź
7 529,79
9 435
LME (PLN/t) śr.miesięczna śr. roku
Cynk
14 515
16 039
Ołów
9 262
9 584
WALUTY śr. miesięczna śr. roku
USD PLN
4,6867
4,3059
EUR PLN
4,7737
4,6560
EUR USD / LME
1,0180
1,0826
ZAPASY (t) na koniec miesiąca na początku roku
CYNK
69 725
197 925
Cancelled
43 250
57 100
Dostępne
26 475
140 825
OŁÓW
38 875
54 375
Cancelled
3 825
7 100
Dostępne
35 050
47 275