Władze Spółki

Zarząd:

Bogusław Ochab - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Paweł Grzebinoga - Członek Zarządu, Dyrektor Górniczy
Andrzej Szary - Członek Zarządu, Dyrektor Marketingu


Rada Nadzorcza:

Piotr Janeczek - Przewodniczący Rady,
Robert Kożuch - Wiceprzewodniczący Rady,
Marcin Goraj - Sekretarz Rady,