Fundacja ZGH

We wrześniu 2020 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Fundacja ZGH Bolesław wspólnie z Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz zaprasza studentów i absolwentów wyższych uczelni do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową magisterską i doktorską, inżynierską i licencjacką. Tematyka prac związana z Olkuszem i ziemią olkuską może obejmować szerokie spektrum zagadnień: historię, zabytki, atrakcje turystyczne, promocję Gminy Olkusz i ziemi olkuskiej, zwłaszcza w kontekście nowych ekspozycji Podziemny Olkusz i Kopalnia Wiedzy o Cynku oraz Zamku Rabsztyn, a także lokalną kulturę, turystykę, sport, oświatę, gospodarkę przestrzenną, architekturę oraz inne dyscypliny i obszary ważne dla rozwoju miasta.

Dajemy możliwość wyboru tematu pracy związanego ziemią olkuską osobom, które dopiero rozpoczynają studia, jak również chcemy zachęcić absolwentów do zgłoszenia swoich obronionych prac, w których podjęli tematykę związaną z zakresem naszego konkursu.

W kategorii specjalnej nagrodę przyzna Fundacja ZGH Bolesław, oczekując że osoby zainteresowane pochylą się nad historią górnictwa i hutnictwa w sposób nietuzinkowy, niebanalny. Czekamy na prace niepowtarzalne, wnoszące nowatorskie spojrzenie na bogatą historię górnictwa rud ołowiu, srebra i cynku, historię biorącą początek w XII wieku, a może i wcześniej.
Rejon olkusko-bolesławski ze względu na występujące bogactwa naturalne był jednym z najstarszych ośrodków górnictwa i hutnictwa rud w naszym kraju. Stąd bardzo ważna jest dbałość o dziedzictwo minionych pokoleń oraz zachowanie bogatych tradycji górniczych. Jesteśmy świadkami, jak polskie górnictwo rud cynku i ołowiu odchodzi w przeszłość. Mamy nadzieję, że dla młodego pokolenia przemijanie tutejszego górnictwa, piękno i groza podziemnego świata tutejszych kruszców, nieustające zmagania się z żywiołem wody to powody dla których powinny powstać kolejne prace, zapisujące historię tej ziemi. Niech ziemia olkuska zawsze już kojarzy się nowym pokoleniom z polskim górnictwem cynku i ołowiu. Górnictwem, które odeszło w przeszłość, a przez wiele pokoleń świadczyło o bogactwie tej ziemi i ludzi z nią związanych.
Mamy nadzieję, że młodzi ludzie włączą się w proces badania przeszłości, a także zaproponują ciekawe pomysły, które będzie można zastosować w praktyce.

Najważniejsze informacje związane z konkursem.

  • Zgłaszamy prace magisterskie, inżynierskie lub licencjackie, których obrona miała miejsce od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2024 roku oraz prace doktorskie, których obrona miała miejsce od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2025 roku.
  • Pracę do konkursu zgłasza autor pracy.
  • Komplet dokumentów należy dostarczyć na adres Organizatora: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Biuro Promocji i Informacji Publicznej, Rynek 1, 32-300 Olkusz. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Biurze Promocji i Informacji Publicznej UMiG Olkusz, tel. tel. 32 6260160, 32 6260162 lub 32 6421926.
  • Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać tutaj.

Przekaż 1,5%

Sprawozdania finansowe

Statut Fundacji

Statut Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Statut

Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie z działalnosci Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Sprawozdanie za 2022r.

 Sprawozdanie za 2021r.

 Sprawozdanie za 2020r.

 Sprawozdanie za 2019r.

 Sprawozdanie za 2018r.