23 czerwca 2023 roku w wieku niespełna 80. lat, zmarł Janusz Stępniewski, były dyrektor ZGH „Bolesław”.

Janusz Stępniewski rozpoczął pracę w ZGH po ukończeniu studiów na AGH w Krakowie w 1968 roku. Był absolwentem Wydziału Górniczego a także studium podyplomowego z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania w górnictwie. Po odbyciu stażu pełnił obowiązki inżyniera strzałowego w kopalni „Bolesław”, a następnie od 1973 należał do kierownictwa Zakładów.

Znaliśmy Go jako wybitnego fachowca w branży górniczej. Posiadał umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów zakładowych i ludzkich. Funkcję dyrektorską przyszło mu sprawować w trudnym okresie dla kraju, ale także dla Zakładów. Lata osiemdziesiąte to okres najważniejszych przemian politycznych i gospodarczych, a tym samym wyzwań z którymi przyszło Mu się mierzyć. Zawsze najważniejsze dla Niego było dobro ZGH i załogi.

Po odejściu z ZGH „Bolesław” prowadził własną firmę związaną z górnictwem.
Panie Dyrektorze! Spoczywaj w pokoju.
Zarząd ZGH „Bolesław” S.A.