Fundacja ZGH

We wrześniu 2020 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Fundacja ZGH Bolesław współpracowała z organizatorami wydarzenia pn. JUROMANIA 2022, które miało miejsce 16-18.09.2022 w Olkuszu i Rabsztynie i było częścią Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W celu popularyzacji tradycji górniczo-hutniczych w Olkuszu 17 września br. odbyła się akcja „Górnicze Skarby Srebrnego Miasta”. Tego dnia na olkuskiej starówce odbyły się quizy i konkursy, pokazy, wycieczki, quest „Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich” oraz warsztaty poświęcone górniczo-hutniczym tradycjom ziemi olkusko-bolesławskiej. W trakcie tych warsztatów przygotowano interesujące zajęcia dla dzieci, które mogły dokładnie obejrzeć galowy strój górnika, posłuchać opowieści o historii górnictwa kopalń rud ZnPb i wykonać samodzielnie czako górnicze. Na rynku olkuskim można było również obejrzeć przygotowane na te okazje plansze informujące o Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie oraz o wystawie pn. „Kopalnia Wiedzy o Cynku”, która przybliża tradycje górnicze tego regionu.

Przekaż 1,5%

Sprawozdania finansowe

Statut Fundacji

Statut Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Statut

Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie z działalnosci Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" s.a.

 Sprawozdanie za 2022r.

 Sprawozdanie za 2021r.

 Sprawozdanie za 2020r.

 Sprawozdanie za 2019r.

 Sprawozdanie za 2018r.