Aktualności

Paliwa Gazowe - PE ZGH "Bolesław" S.A.

Z dniem 2 stycznia 2018r., na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” S.A., rozpoczynają działalność związaną z dystrybucją oraz obrotem paliwami gazowymi.

Bukowno, 07.03.2023 r.

Informujemy, że proces konsultacji KA nr. 1/2023 IRiESDg został zakończony, nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedstawionego w procesie konsultacji projektu oraz nie wniesiono żadnych zmian i poprawek. Treść KA nr. 1/2023 IRiESDg oraz raport z procesu konsultacji znajduje się w zakładce Paliwa Gazowe - IRiESD.

Bukowno, 03.03.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego (OSDg) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji nr 1/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (KA 1/2023 IRiESDg) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.

Uwagi należy zgłaszać w terminie od 06.02.2023 do 06.03.2023 r. w podany niżej sposób:
1.na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.faksem pod numerem: 32/2955811

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem KA 1/2023 IRiESDg Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu zamieszczonym na naszej stronie internetowej www.zghboleslaw.pl


Formularz_zglaszania_uwag_KA_1_2023_IRiESDg_ZGH

Bukowno, 01.02.2022r.

Informujemy, że proces konsultacji KA nr. 2/2021 IRiESD GAZ 2021 został zakończony, nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedstawionego w procesie konsultacji projektu oraz nie wniesiono żadnych zmian i poprawek. Treść KA nr. 2/2021 IRiESD GAZ 2021 oraz raport z procesu konsultacji znajduje się w zakładce Paliwa Gazowe – IRiESD.

Bukowno, 30.12.2021r.

Uprzejmie informujemy, że Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego (OSDg) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji Gaz nr. 2/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (KA 2/2021 IRiESDg) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy  Prawo energetyczne.
Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.
Uwagi należy zgłaszać w terminie od 30.12.2021 do 31.01.2022 r. w podany niżej sposób na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem nowej IRiESDg Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu..

Formularz zgłoszeniowy IRiESD GAZ
Bukowno, 10.09.2021r.

Uprzejmie informujemy, że Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego (OSDg) poddał procesowi konsultacji projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDg), zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne. Uwagi należy zgłaszać w terminie od 10.09.2021 do 10.10.2021 r. w podany niżej sposób na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem nowej IRiESDg Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

Formularz zgłoszeniowy IRiESD GAZ
Bukowno, 09.05.2021r.

Uprzejmie informujemy, że Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego (OSDg) poddał procesowi konsultacji projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDg), zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne. Uwagi należy zgłaszać w terminie od 10.05.2021 do 24.05.2021 r. w podany niżej sposób na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem nowej IRiESDg Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

Formularz zgłoszeniowy IRiESD GAZ
Bukowno, 29.01.2021r.

Uprzejmie informujemy, że Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego (OSDg) poddał procesowi konsultacji projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDg), zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne. Uwagi należy zgłaszać w terminie od 01.02.2021 do 14.02.2021 r. w podany niżej sposób na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem nowej IRiESDg Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

Formularz zgłoszeniowy IRiESD GAZ