IRiESD Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Energia Elektryczna - PE ZGH "Bolesław" S.A.

Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie jako przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ustawy Prawo energetyczne, opracowały Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) zmienioną w dniu 01.09.2017r. Kartą Aktualizacji nr 1/2017.

  INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

 INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ - BILANSOWANIE

Karta Aktualizacji nr 6/2020

Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie jako przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ustawy Prawo energetyczne, opracowały Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) zmienioną w dniu 09.04.2021r. Kartą Aktualizacji nr 6/2020

Karta aktualizacji IRiESD nr 6/2020

Raport z konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD nr 6/2020

Karta Aktualizacji nr 5/2019

Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie jako przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ustawy Prawo energetyczne, opracowały Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) zmienioną w dniu 21.02.2020r. Kartą Aktualizacji nr 5/2019

Karta aktualizacji IRiESD nr 5/2019

Raport z konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD nr 5/2019

Karta Aktualizacji nr 4/2019

Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie jako przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ustawy Prawo energetyczne, opracowały Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) zmienioną w dniu 31.12.2019r. Kartą Aktualizacji nr 4/2018

Karta AKTUALIZACJI nr 4.2019r.

Raport z konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD nr 4/2019

Karta Aktualizacji nr 3/2019

Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie jako przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ustawy Prawo energetyczne, opracowały Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) zmienioną w dniu 29.11.2018r. Kartą Aktualizacji nr 3/2018

 Karta AKTUALIZACJI nr 3.2018r.

  Raport z konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD nr 3/2019

Karta Aktualizacji nr 2/2018

Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie jako przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ustawy Prawo energetyczne, opracowały Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) zmienioną w dniu 30.03.2017r. Kartą Aktualizacji nr 2/2018

 Karta AKTUALIZACJI nr 2.2018r.

  Raport z konsultacji Aktualizacji nr 2 2018 IRiESD

Karta Aktualizacji nr 1/2017

Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie jako przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ustawy Prawo energetyczne, opracowały Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) zmienioną w dniu 01.09.2017r. Kartą Aktualizacji nr 1/2017.

 

  Raport  z konsultacji IRiESD

  Karta AKTUALIZACJI nr 1.2017r.

  Raport z konsultacji Aktualizacji nr 1 2017 IRiESD