• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03

Władze Spółki

Zakładów Górniczo - Hutniczych "Bolesław" S.A.

Zarząd:
 • Bogusław Ochab - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
 • Paweł Grzebinoga - Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny
 • Andrzej Szary  - Członek Zarządu, Dyrektor Marketingu
Rada Nadzorcza:
 • Piotr Janeczek - Przewodniczący Rady,
 • Robert Kożuch - Wiceprzewodniczący Rady,
 • Leszek Stencel - Sekretarz Rady,
 • Grzegorz Kryplewski
 • Dariusz Binkiewicz
Zaangażowanie kapitałowe ZGH”Bolesław”S.A. w spółkach zależnych wynosi:
 • HC „Miasteczko  Śląskie”S.A.  - 91,09%
  produkcja i sprzedaż cynku, ołowiu i stopów tych metali, kwasu siarkowego, kadmu metalicznego, metalu Dore’a 
  http://www.hcm.com.pl
 • BOLTECH Sp. z o.o. - 100%
  produkcja kruszyw dolomitowych, wyrobów elastomerowych i wyrobów cynkowych
  usługi przewozowe na rynku krajowym i międzynarodowym
  usługi w branży energetycznej (ciepłowniczej, dystrybucji gazu ziemnego oraz wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu)
 • Gradir Montenegro d.o.o. - 99,47%
  wydobycie rud polimetalicznych i ich przerób na koncentraty.
 • Agencja Ochrony Osób i Mienia KARO Sp.z o.o. - 100% udziałów
  usługi ochrony mienia i osób
  http://ochrona-karo.pl

 

Nasze Produkty

 • Cynk Elektrolityczny +

  Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych. Głównymi odbiorcami oprócz Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Zobacz
 • Stopy ocynkownicze ZZA +

  Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu cynkowania ciągłego. Podstawowymi rynkami zbytu są: Polska, Węgry, Słowacja. Zobacz
 • Wegal MOD +

  Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w blokach o wadze około 900 kg. Zobacz
 • Galena flotacyjna +

  Poszukiwany i ceniony surowiec do produkcji ołowiu. Dystrybuowany jest na teren: Polski, Niemiec, Rumunii, Bułgarii. Otrzymywana jest w procesie flotacyjnego Zobacz
 • Kwas siarkowy +

  Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz polskiego jest rynek niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki. Kwas Zobacz
 • 1
 • 2