• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03

Zamówienia

przetargi, zapytania.

Lp
przetargi
zapytanie o cenę
termin
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
składania
ofert
rozstrzygnięcia
1
 
Remont instalacji zabezpieczającej mieszalniki przed przelaniem na magazynie odczynników w dziale Przeróbki Mechanicznej
26.06.2020r.
godz.11:00
   
2
 
Remont układu automatycznego sterowania maszyny flotacyjnej IZ-3 nr inw. Z2-513-00939 i maszyny flotacyjnej IZ-3 dwukomorowej nr inw. Z2-513-01193 w Dziale Przeróbki Mechanicznej.
10.06.2020r.
godz. 11:00
   
3
 
Wykonanie przebudowy układu transportu odpadów poflotacyjnych na stawach osadowych.
16.04.2020r.
godz. 11:00
   
4
 
Zakup hali namiotowej o wymiarach 8x30m dla Działu Sprzedaży i Zaopatrzenia Surowcowego
30.03.2020r.
   
5
 
Wykonanie montażu i zabudowy rurociągu tłocznego nr 4 DN 400 TWS około l=92 mb, elektrolitu na chłodnie Hamona nr 4 w dziale EC.
25.03.2020R.
godz. 11:00
   
6
 
Remont boksu na materiały sypkie - Namiarownia A.
20.03.2020R.
godz. 11:00
24.03.2020r.
wejście
7
 
Remont gazociągu obiegowego DN 630 pieca P2 – Recykling
ZMIANA TERMINU
27.03.2020R.
godz. 11:00
   
8
 
Wykonanie remontu piaskowników w Dziale Prażalni i FKS ZGH Bolesław S.A
ZMIANA TERMINU
30.04202r.
godz. 10:00
   
9
 
Wykonanie rurociągów zasilających staw osadowy wschodni - część południowa w odpady poflotacyjne (prowadzone po powierzchni terenu) w ZGH „Bolesław” S.A.
17.03.2020r.
godz. 10:00
   
10
 
Wykonanie zabezpieczenia przed pyleniem skarp.
16.03.2020R.
godz. 11:00
17.03.2020r.
wejście
11
 
Remont rurociągu odpadów poflotacyjnych.
16.03.2020r.
godz. 11:00
26.03.2020r.
wejście
12
 
Wykonania remontu rozdzielnic RZP – EM – 6 szt. i RKS – EM – BZ4Z2TU – 4 szt. oraz remont wyłączników WSW 125Z – 5 szt. w ZGH „Bolesław” S.A.”
13.03.2020r.
godz. 12:00
   
13
 
Zakup wózka widłowego HYUNDAI model 25L-7A dla Boltech Sp. z o.o.
10.03.2020r.
godz. 10:00
   
14
 
Wykonanie naprawy maszyny Land Rover SWT TEAM 20 RYŚ nr zakł. 21 nr fabryczny 73/2011, nr inwent. Z3-511-02152
10.03.2020r.
godz. 10:00
   
15
 
Wykonanie projektu budowy stacji wsadowania i przygotowania nadawy do flotacji oraz prac modernizacyjnych istniejącego ciągu technologicznego w celu flotacyjnego wzbogacania materiałów cynkonośnych.
10.03.2020r.
godz. 11:00
17.03.2020r.
wejście
16
 
Wyknie wysiewu mieszanki traw i nawozów mineralnych na terenie 10 ha na półkach i skarpach Stawów Osadowych.ona
09.03.2020r.
godz. 12:00
   
17
 
Zakup i dostawa płyt drogowych dla Boltech Sp. z o.o.
06.03.2020R.
godz. 11:00
18.03.2020r.
wejście
18
 
Wykonanie remontu V-rury linii technologicznej nr 1 w Dziale Prażalni i FKS ZGH „Bolesław” S.A.
ZMIANA TERMINU
06.03.2020r.
godz. 10:00
   
19
 
Zakup elektronicznego depozytora SafeKey - SK60
05.03.2020r.
godz. 10:00
   
20
 
Dostawa wody źródlanej i mineralnej do ZGH „Bolesław” S.A. i Boltech Sp. z o.o. w 2020r.
17.02.2020r.
godz. 10:00
26.02.2020r.
wejście
21
 
Zakup przesiewacza wibracyjnego, wielopokładowego do klasyfikacji pyłu cynkowego dla Boltech Sp. z o.o.
ZMIANA TERMINU
18.02.2020r.
godz. 10.00
27.02.2020r.
wejście
22 
 
Wykonanie montażu rynny zasilającej elektrolitu neutralnego dla Nowej Hali Wanien związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.
11.02.2020r.
godz. 10:00
   
23
 
Remont maszyny FACE MASTER 2.0 nr zakł. 51
11.02.2020r.
godz. 11:00
   
24
 
Zakup artykułów elektrycznych (aparatura, energetyka, oświetlenie, elektryka pozostałe) dla Spółek Grupy Kapitałowej ZGH Bolesław w 2020 r. (ZGH „Bolesław” S.A. i Boltech Sp. z o.o.).
04.02.2020r.
godz. 11:00
07.02.2020r.
wejście
25
 
Wykonanie wymiennikowni para-woda, wymiennikowni woda-woda oraz
wykonanie modernizacji węzła kondensatu w Kotłowni Bolesław w Bukownie
wg dokumentacji wykonawczej biura projektowego „PROJ-AD”
ZMIANA TERMINU
12.02.2020r.
godz. 10:00
   
26
 
REMONTKOMÓR PYŁOWYCH PIECÓW OBROTOWYCH 1,2,3,4,5,6 W LATACH 2020-2022
(ponowne ogłoszenie)
21.01.2020r.
godz.11:00
 
 
27
 
Zakup prętów w gat. B500 i S355J2 dla Boltech Sp. z o.o.
17.01.2020r.
godz. 11:00
20.01.2020r.
wejście
28
 
Kompleksowe zagospodarowanie odpadów w postaci żużli powstałych w wyniku bieżącej
działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa Zakładów Górniczo – Hutniczych Bolesław S.A. w
Bukownie (w tym ich załadunek, transport i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa).
17.01.2020r.
godz. 11:00
   
29
 
Transport samochodowy cynku i stopów cynku – wybór usługodawców oraz kwalifikacja uczestników późniejszego postępowania na I półrocze 2020 r.
16.12.2019r.
godz. 11:00
19.12.2019r.
wejście
30
 
Zakup wapna hydratyzowanego, kamieni, sorbentów wapiennych, wapna palonego w 2019 roku dla Grupy Kapitałowej ZGH "Bolesław”
10.12.2019r.
godz. 12:00
16.12.2019r.
wejście
31
 
Dostawa oleju opałowego w 2020 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
09.12.2019r.
godz. 11:00
20.12.2019r.
wejście
32
 
WYKONANIE PROJEKTU INSTALACJI TRANSPORTU FILTRATU Z TAŚMOWEGO FILTRA PRÓŻNIOWEGO W ŁUGOWNI TLENKOWEJ DO WSTĘPNEGO OCZYSZCZANIA W SNŚK W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I AUTOMATYKI - wznowione postępowanie
06.12.2019r
30.12.2019r.
wejście
33
 
Zakup urządzenia wysokociśnieniowego HDS 10/20-4M
05.12.2019r.
godz. 10:00
   
34
 
Dostawy drewna (kopalniaków i okorków) do części górniczej ZGH „Bolesław” S.A. w 2019 roku
27.11.2019r.
godz. 11:00
10.12.2019r.
wejście
35
 
REMONTKOMÓR PYŁOWYCH PIECÓW OBROTOWYCH 1,2,3,4,5,6 W LATACH 2020-2022
21.11.2019r.
godz.11:00
13.01.2020r.
UNIEWAŻNIENIE
wejście
36
 
Wykonanie i dostawa do ZGH „Bolesław” S.A sekcji grzewczej Nr I, dla kotła odzysknicowego w Dziale Prażalni i FKS w ZGH „Bolesław” S.A.
22.11.2019r.
godz. 12: 00
   
37
 
ZAKUP ELEKTRONICZNEGO DEPOZYTORA SAFEKEY 100 - SK 90
19.11.2019r.
godz. 11:00
26.11.2019r.
wejście
38
 
Zakup rur z tworzyw sztucznych w 2020 roku dla ZGH Bolesław S.A. w Bukownie
18.11.2019r.
godz. 10:00
23.12.2019r.
wejście
39
 
Wykonanie remontu głowic wsadowych pieców obrotowych w latach 2020-2022 w ZGH „Bolesław” S.A.
18.11.2019r.
godz. 10:00
10.01.2020r.
wejście
40
 
Dostawa narzędzi górniczych produkcji firmy EPIROC w 2020 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
18.11.2019r.
godz. 11:00
02.12.2019r.
wejście
41
 
Dostawa narzędzi górniczych produkcji firmy GONAR w 2020 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
18.11.2019r.
godz. 11:00
22.11.2019r.
wejście
42
 
ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO STIHL Z OSPRZĘTEM O NUMERZE: GK BOLESLAW/ZP/19/1933
15.11.2019r.
godz. 11:00
27.11.2019r.
wejście
43
 
DOSTAWY FLOKULANTÓW DO ELEKTROLIZY CYNKU ZGH BOLESLAW S.A. W 2020.
13.11.2019r.
godz. 11:00.
22.11.2019r.
wejście
44
 
DOSTAWY FLOKULANTÓW DO DZIAŁU PRZERÓBKI MECHANICZNEJ ZGH BOLESŁAW S.A. W 2020 R.
13.11.2019r.
godz. 11:00.
22.11.2019r.
wejście
45
 
DOSTAWY FLOKULANTÓW DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH ZGH BOLESŁAW S.A. W 2020 R.
13.11.2019r.
godz. 11:00.
22.11.2019r.
wejście
46
 
DOSTAWA I MONTAŻ OPON DO SAMOJEZDNYCH MASZYN GÓRNICZYCH W ZGH "BOLESLAW" S.A. w 2020r.
06.11.2019r.
godz. 11:00
   
47
 
Dostawa materiałów spawalniczych do stosowania w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” w 2020 roku
05.11.2019r.
godz. 10:00
25.11.2019r.
wejście
48
 
Wykonanie remontu klatki schodowej dla Skrubera nr 2 oraz wciągników wraz z belkami jezdnymi dla Budynku Wsadu nr 1 i Budynku Wsadu nr 2 dla działu FKS w ZGH „Bolesław” S.A.
31.10.2019r
godz. 11:00
26.11.2019r.
wejście
49
 
WYKONANIE PROJEKTU INSTALACJI TRANSPORTU FILTRATU Z TAŚMOWEGO FILTRA PRÓŻNIOWEGO W ŁUGOWNI TLENKOWEJ DO WSTEPNEGO OCZYSZCZANIA W SNŚK W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I AUTOMATYKI
29.10.2019r.
godz. 11:00
   
50
 
Wykonanie remontu budynku byłej młynowni działu EC w ZGH „Bolesław” S.A.
23.10.2019r.
godz. 12:00
14.11.2019r.
wejście
51
 
Ułożenie 250 metrów kabla YAKY 4x240mm2 pomiędzy rozdzielnią RGS2 500V pole nr 30/1 a rozdzielnią RS101 500V w Dziale DPM kop. "Olkusz Pomorzany"
22.10.2019r.
godz. 10:00.
23.10.2019r.
wejście
52
 
Dostawa artykułów BHP (rękawice, obuwie, odzież, środki czystości i ochrony osobistej, ochrona dróg oddechowych, ochrona oczu i uszu) do użytku w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław”
14.10.2019r.
godz. 11:00
13.11.2019r.
wejście
53
 
Zakup prętów w gat. B500 i S355J2 dla Boltech Sp. z o.o.
09.10.2019r.
 godz. 11:00
15.10.2019r.
wejście
54
 
Zakup systemu do bezinwazyjnego wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych w ZGH „Bolesław” S.A.
09.10.2019r.
godz. 11:00
15.10.2019r.
wejście
55
 
Zakup blach, ceowników, rur, prętów i kątowników wg. specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
01.10.2019r.
godz. 11:00
14.10.2019r.
wejście
56
 
Wykonanie remontu chłodni Hamona nr 2 w ZGH „Bolesław” S.A.
20.09.2019r.
godz. 12: 00
   
57
 
Remont instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku łaźni i szatni górniczej rejon Pomorzany
ZMIANA TERMINU
20.09.2019r
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
23.09.2019r.
wejście
58
 
Remont przenośników wstrząsowych - podawaczy
ZMIANA TERMINU
20.09.2019r.
godz. 11:00
24.09.2019r. 
wejście
59
 
Wykonanie remontu budynku młynowni, bunkrowni i flotacji – DPM kop. „Olkusz-Pomorzany”
17.09.2019r.
godz. 12:00
23.09.2019r.
wejście
60
 
Remont silnika elektrycznego typu SAS 630 kW do młyna.
II RUNDA
05.09.2019r.
godz. 11:00
05.09.2019r.
wejście
61
 
Remont podawaczy nr 1 i nr 2 przy szybie „Chrobry”
30.08.2019r.
godz.11:00
08.09.2019r.
wejście
62
Wykonanie dokumentacji projektowej likwidacji szybów „Chrobry”, „Stefan”, „Mieszko”, „Wschodni”, „Zachodni”, „WP-2”, „Dąbrówka” w kop. „Olkusz-Pomorzany”.
 
ZMIANA TERMINU
29.08.2019r.
godz. 11:00
19.09.2019r.
wejście
63
 
Likwidacja fizyczna budynku Nastawni Z1 - 105-00423 Wyłączonego z eksploatacji
28.08.2019r.
godz. 11:00
19.09.2019r.
wejście
64
 
REMONT ESTAKADY PRZENOŚNIKA P-4 W DZIALE PRZERÓBKI MECHANICZNEJ OLKUSZ-POMORZANY
25.08.2019 r.
godz. 11:00
27.08.2019r.
wejście
65
 
Wykonanie remontu zbiornika wody pitnej w ZGH "Bolesław" S.A.
22.08.2019r.
03.09.2019r.
wejście
66
 
Wymiana sondy pomiarowej wraz z jednostką spektrometryczną PI-MKON
09.08.2019r.
godz. 10:00
12.05.2019r.
wejście
67
 
Wykonanie remontu zakładowej sieci gazowej w ZGH "Bolesław" S.A. w Bukownie
08.08.2019r.
godz. 12:00
22.08.2019r.
wejście
68
 
Remont - Wymiana kabli energetycznych w szybie „Chrobry” kop. „Olkusz-Pomorzany”
01.08.2019 r. godz.11:00
07.08.2019r.
wejście
69
 
Rozbudowa układów ważących w Namiarowni C – Recykling
31.07.2019r.
godz. 10:00
20.09.2019r.
wejście
70
 
REMONT ROZDZIELNIC RZP-4 SZT. I RKS -5SZT. REMONT WYŁĄCZNIKÓW WSW 125Z 5 SZT
26.07.2019r.
godz. 12:00
31.07.2019r.
wejście
71
 
Remont podawaczy nr 1 i nr 2 przy szybie „Chrobry”
25.07.2019r.
godz.11:00
31.07.2019r.
wejście
72
 
Remont cyklonów starego ciągu spalin kotła WR 2,5 nr 1 kotłowni rejon Pomorzany
23.07.2019r.
godz. 11:00
25.07.2019r.
wejście
73
 
Zakup prętów w gat. B500 dla Boltech Sp. z o.o.
16.07.2019r.
godz. 11:00
19.07.2019r.
wejście
74
 
Wykonanie i dostawa rynien elektrolitu neutralnego dla ZGH „Bolesław” S.A.
15.07.2019r.
godz. 10:00
31.07.2019r.
wejście
75
 
Wykonanie dokumentacji zawierającej kosztorys realizacji, modernizacji instalacji AKPiA dla kotła wodnego WR23 w ZGH „Bolesław” S.A. w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja układu sterowania kotła WR23”
12.07.2019r.
godz. 11:00
23.07.2019r.
wejście
76
 
Wykonanie remontu Kotła SR-10 Nr 5
10.07.2019r.
godz. 11:00
18.07.2019r.
wejście
77
 
Wykonanie remontu misy żelbetowej stacji rozładunku kwasu siarkowego w Dziale Przeróbki Mechanicznej „Olkusz-Pomorzany”.
27.06.2019r.
godz. 10:00
09.07.2019r.
wejście
78
 
Wykonanie remontu kanalizacji przemysłowej Dn 400 oraz remont rurociągu wody pitnej Dn 100 w ZGH „Bolesław” S.A.”
25.06.2019r.
godz. 11:00
09.07.2019r.
wejście

Ogólne Warunki Zamówienia
o wartości do 100 tys. zł
na prace wykonywane:


OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

Nasze Produkty

 • Cynk Elektrolityczny +

  Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych. Głównymi odbiorcami oprócz Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Zobacz
 • Stopy ocynkownicze ZZA +

  Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu cynkowania ciągłego. Podstawowymi rynkami zbytu są: Polska, Węgry, Słowacja. Zobacz
 • Wegal MOD +

  Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w blokach o wadze około 900 kg. Zobacz
 • Galena flotacyjna +

  Poszukiwany i ceniony surowiec do produkcji ołowiu. Dystrybuowany jest na teren: Polski, Niemiec, Rumunii, Bułgarii. Otrzymywana jest w procesie flotacyjnego Zobacz
 • Kwas siarkowy +

  Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz polskiego jest rynek niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki. Kwas Zobacz
 • 1
 • 2