Aktualności

Informacje, wiadomości

W dniu 31.05.2022r. na terenie Zakładów Górniczo Hutniczych „Bolesław” S.A w Bukownie odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe aplikacyjne mające na celu sprawdzenie poprawności założeń:

W dniu 6 maja 2022 r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Hutnika. Obchody rozpoczęła Orkiestra Zakładowa ZGH „Bolesław” S.A. przemarszem po Hucie i wprowadzeniem uczestników do miejsca spotkania. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Zarządu ZGH „Bolesław” S.A. oraz spółek zależnych, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji naukowych zaproszeni goście, pracownicy huty, odznaczeni pracownicy, przedstawiciele organizacji związkowych, a także byli pracownicy.

ZGH "Bolesław" S.A. zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji sprzątania doliny rzeki Sztoły w dniu 23 kwietnia 2022r. - zbiórka o godz. 9.00 - zakole Sztoły przy ul. Mostowej.
Szczegóły akcji na załączonym plakacie.

Drodzy Czytelnicy!

Przekazujemy Państwu kolejną książkę o historii Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie i ważnych wydarzeniach w naszym regionie. Jest to kontynuacja Kalendarium „Dzieje Wydarzenia Ludzie” obejmująca lata 2013-2020. Autorami poprzednich wydań byli Józef Liszka i Elżbieta Świć. Niestety nie dane im było kontynuować dotychczasowej pracy. Elżbieta Świć odeszła od nas po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 13 czerwca 2017 roku. Józef Liszka opuścił nas 14 lutego 2019 roku. Oboje, od 2000 roku z wielką pasją spisywali historię ZGH na tle dziejów tradycji górniczo-hutniczych ziemi olkuskiej. Praca ta dawała im wiele radości i satysfakcji tym bardziej, że ogromne zainteresowanie lokalnej społeczności sprawiło potrzebę kontynuacji wydawnictwa. Pracowali razem, uzupełniając wizerunek ZGH o nowe fakty, zbierając i zamieszczając wspomnienia byłych pracowników w kolejnych wydaniach, aż do roku 2012. Wspólnie potrafili z niezwykle dużej ilości faktów i wydarzeń z lat 1945-2012 stworzyć wspaniale uporządkowane kalendarium, które w prosty sposób pozwala Czytelnikowi poruszać się po interesujących go okresach. W czterech wydaniach książki oddali obraz przedsiębiorstwa, które dumnie kontynuuje tradycje górniczo-hutnicze tych ziem. Przedsiębiorstwa, które może poszczycić się ogromnymi osiągnięciami technicznymi i technologicznymi na przestrzeni kilkudziesięciu lat swojej działalności. Przedsiębiorstwa, które aktualnie przoduje wśród firm branży cynkowej w Polsce i może skutecznie konkurować z podobnymi zakładami w Europie. Zrelacjonowanie tak bogatego w wydarzenia okresu, bo obejmującego aż 67 lat, nie było łatwe. Tym bardziej wyrażamy wielki szacunek i podziw dla ich twórczej pracy.

Rok 2020 był dla Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. i dla mieszkańców ziemi olkusko-bolesławskiej szczególnie ważny. Ostatnia funkcjonująca kopalnia „Olkusz-Pomorzany” zakończyła eksploatację i postawiona została w stan likwidacji. Dla Huty w Bukownie oznaczało to utratę w perspektywie roku własnej bazy surowcowej, zapewniającej do tej pory stabilność dostaw wsadu do produkcji cynku elektrolitycznego. Wraz z odejściem do przeszłości górnictwa podziemnego, dostarczającego bardzo dobry koncentrat do produkcji cynku, rozpoczął się nowy rozdział funkcjonowania części hutniczej ZGH „Bolesław”.
W chwili zaprzestania wydobycia na stanie magazynowym było 24.054 ton koncentratów siarczkowych z rudy kopalni „Olkusz-Pomorzany”, gdzie w skali roku Huta wykorzystuje do produkcji cynku elektrolitycznego najwyższej jakości ok. 115.600 ton wszystkich wsadów siarczkowych.

6 grudnia 2019 roku W ZGH „Bolesław” S.A. obchodzono Dzień św. Barbary, patronki górników. Uroczysty charakter tegorocznych obchodów podkreślił jubileusz 45 – lecia Kopalni „Pomorzany”. Na uroczystościach zgromadzili się przedstawiciele władz Spółki, zaproszeni goście oraz pracownicy.

10 maja 2019 roku odbyły się uroczyste obchody Dnia Hutnika. Uroczystości poprzedzone zostały Mszą Św. odprawioną w intencji hutników i ich rodzin w Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Bukownie. W obchodach hutniczego święta uczestniczyli przedstawiciele władz Spółki, zaproszeni goście, odznaczeni pracownicy, przedstawiciele organizacji związkowych, a także byli pracownicy.