31 grudnia 2020 roku to data postawienia kopalni „Olkusz-Pomorzany” w stan likwidacji. Proces likwidacji prowadzony jest w oparciu o Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

W siedzibie ZGH „Bolesław” S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Olkuszu, lokalnych gmin (Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze), Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz twórców koncepcji budowy zbiorników retencyjnych w miejscowości Hutki (udział online).

Na spotkaniu przedstawiona została prezentacja dotycząca zalewisk, zapadlisk i aktualnego położenia zwierciadła wody w górotworze. Poruszony został również temat górnictwa historycznego. Zaprezentowano koncepcję powstania/utworzenia zbiorników przeciwpowodziowych na bazie wyrobisk popiaskowych w rejonie miejscowości Hutki w Gminie Bolesław. Poruszono temat czyszczenia cieku Sztolnia Ponikowska na odcinku od Hutek do Lasek. Zgłoszony został także temat rzeki Baby pod kątem konieczności jej udrożnienia i możliwości odbioru przez ten ciek wód opadowych z terenu gminy Olkusz.

Udostępnij: