• gl02
  • gl01
  • gl04
  • gl03

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA REKOMPENSACYJNEGO

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ZGH „BOLESŁAW” S.A.
dotyczące świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

W dniu 24.10.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 12.10.2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Zarząd i Służby Prawne ZGH „Bolesław” S.A. dokonały dogłębnej analizy tej ustawy. 

Na podstawie takiej analizy Zarząd ZGH „Bolesław” S.A. wskazuje, że wynikające z ustawy świadczenie rekompensacyjne nie może zostać przyznane byłym pracownikom ZGH „Bolesław” S.A., którzy z tego Przedsiębiorstwa odeszli na emerytury lub renty. Stan taki dotyczy też wdów, wdowców lub sierot po zmarłych byłych pracownikach naszej Firmy. 

Stan powyższy wynika z tego, że ustawa przeznaczona jest dla emerytów lub rencistów, którym przysługiwał bezpłatny węgiel i którzy odeszli na emerytury lub renty wyłącznie z przedsiębiorstw górniczych wskazanych w ustawie. Z kolei z ustawy tej wynika, że na jej potrzeby przedsiębiorstwem górniczym jest spółka węglowa lub spółka kontrolowana przez Skarb Państwa, która w 2011 r. prowadziła wydobycie węgla kamiennego na podstawie stosownej koncesji. 

Ustawa zawiera też określenie spółek, które mają wypłacać świadczenia rekompensacyjne. Są nimi spółki restrukturyzacyjne kopalń lub zakłady aktualnie wydobywające węgiel na podstawie koncesji wydobywczej. W tym stanie ZGH „Bolesław S.A naszym zdaniem nie jest uprawnione do przyjmowania wniosków i starania się o dotacje z budżetu państwa.

Jak wiemy, ZGH „Bolesław” S.A. nigdy wydobycia węgla kamiennego nie prowadziły. W tym stanie Zakłady i niestety byli pracownicy tych Zakładów nie są objęci działaniem ustawy. Naszym zdaniem świadczenie nie może być przyznane emerytom i rencistom z ZGH „Bolesław” S.A.

Wskazujemy też, że świadczenie rekompensacyjne wypłacane jest wyłącznie z dotacji budżetowej jaką przyznaje właściwy minister. Zatem jakiekolwiek świadczenia mogą być przyznane wyłącznie po otrzymaniu takiej dotacji. 

Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ZGH „Bolesław” S.A. wystąpiło o interpretacje prawa do Ministra Energii. 

Zachęcamy też do przeczytania zamieszczonej poniżej pełnej informacji o działaniu ustawy . 

Zarząd ZGH „Bolesław” S.A.
Bukowno, 27.10.2017 r.

 

 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ZGH "BOLESŁAW" S.A.

Dotyczące świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

WERSJA PEŁNA ZOBACZ (POBIERZ)