• gl02
  • gl01
  • gl04
  • gl03

REACH

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia REACH Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie przeprowadziły rejestrację następujących substancji tj.: cynku metalicznego i kwasu siarkowego.

Decyzje potwierdzające rejestrację substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów w Helsinkach. 

  REACH decyzja cynk

  REACH decyzja kwas