• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03

Polityka Jakości

Zakładów Górniczo - Hutniczych "Bolesław" S.A.

Zakłady Górniczo - Hutnicze „Bolesław" S.A. są producentem najwyższej jakości cynku, stopów cynku, kwasu siarkowego oraz koncentratów cynku i ołowiu.
 

Oferujemy cynk o parametrach spełniających wysokie wymagania jakościowe potwierdzone rejestracją na Londyńskiej Giełdzie Metali.
Jesteśmy liderem na rynku krajowym oraz cenionym i uznanym eksporterem na rynku europejskim. Zapewniamy ciągłe doskonalenie naszych wyrobów i metod ich wytwarzania przy udziale wykwalifikowanej kadry przedsiębiorstwa i współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami naukowo - badawczymi. Nasze produkty znajdują zastosowanie m.in.: w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych.

Naszym Klientom gwarantujemy i zapewniamy konkurencyjne warunki współpracy, budowanie trwałych i partnerskich relacji biznesowych oraz satysfakcję z użytkowania naszych wyrobów. Mamy świadomość, że zadowolenie Klienta jest podstawowym warunkiem systematycznego rozwoju naszej Firmy, dlatego doskonalimy jakość naszych produktów oraz procesów biznesowych.

Polityką jakości ZGH „Bolesław" S.A. jest:

 • rozwój współpracy, budowa zaufania i podnoszenie poziomu satysfakcji Klientów,
 • dostarczanie produktów na coraz wyższym poziomie jakościowym,
 • dostarczanie wiarygodnych i gwarantujących wysoki poziom jakości usług laboratoryjnych,
 • rozwój technologii i kwalifikacji załogi dla zapewnienia jakości i konkurencyjności produktów,
 • rozwijanie świadomego i odpowiedzialnego działania całej załogi na rzecz jakości,
 • rozszerzenie źródeł zaopatrzenia surowcowego.

Zarząd ZGH „Bolesław" S.A. dla realizacji powyższej polityki wyznacza cele jakości:

 • budowanie trwałych i partnerskich relacji z Klientami, badanie, kreowanie i zaspokajanie ich potrzeb i oczekiwań,
 • monitorowanie procesów produkcyjnych, ich doskonalenie oraz przystosowywanie do zmieniających się warunków technologicznych oraz zmieniających się wymagań Klienta.
 • prowadzenia działalności zapewniającej wysoki poziom usług Zespołu Laboratoriów,
 • doskonalenie procesów technologicznych i modernizacja urządzeń, ciągłe inwestowanie w technologię i produkty,
 • systematyczne doskonalenie procesów organizacji i metod zarządzania,
 • podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników, skuteczne motywowanie do działań na rzecz poprawy jakości,
 • stała weryfikacja współpracujących z firmą dostawców,
 • realizacja wymagań funkcjonujących w Firmie Systemów Zarządzania.

Zarząd ZGH „Bolesław” S.A. ustanawiając politykę i cele jakości zapewnia działanie zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi i wszelkimi uregulowaniami mającymi zastosowanie w działalności Firmy oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008 oraz Systemu Zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, obejmującego Zespół Laboratoriów.

 

Certyfikat ISO 9001:2008

Certyfikat ISO :: ZGH BOLESLAW SA

Nasze Produkty

 • Cynk Elektrolityczny +

  Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych. Głównymi odbiorcami oprócz Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Zobacz
 • Stopy ocynkownicze ZZA +

  Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu cynkowania ciągłego. Podstawowymi rynkami zbytu są: Polska, Węgry, Słowacja. Zobacz
 • Wegal MOD +

  Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w blokach o wadze około 900 kg. Zobacz
 • Galena flotacyjna +

  Poszukiwany i ceniony surowiec do produkcji ołowiu. Dystrybuowany jest na teren: Polski, Niemiec, Rumunii, Bułgarii. Otrzymywana jest w procesie flotacyjnego Zobacz
 • Kwas siarkowy +

  Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz polskiego jest rynek niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki. Kwas Zobacz
 • 1
 • 2