• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03

Polityka Jakości i Środowiska

Zakładów Górniczo - Hutniczych "Bolesław" S.A.

Zakłady Górniczo - Hutnicze „Bolesław" S.A. są producentem najwyższej jakości cynku, stopów cynku, kwasu siarkowego oraz koncentratów cynkowo-ołowiowych.

Ponadto Spółka prowadzi działalność w zakresie odzysku odpadów cynkonośnych, obrotu i dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych, wytwarzania i sprzedaży ciepła oraz usług laboratoryjnych.
Misją naszej Firmy jest dostarczenie naszym klientom wyrobów i usług o najwyższej jakości przy zapewnieniu możliwie najmniejszego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Powyższe idee realizujemy poprzez:

 • dbałość o wysoką jakość oferowanych wyrobów i usług;
 • rozwój współpracy, budowę zaufania i podnoszenie poziomu satysfakcji naszych Klientów;
 • postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w działalności Spółki;
 • zaangażowanie w pracę nad utrzymywaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnie z PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015;
 • działania prowadzone w celu redukcji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez: zapobieganie zanieczyszczeniom, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz efektywną gospodarkę odpadami;
 • rozwój technologii przyjaznych dla środowiska;
 • podnoszenie kwalifikacji załogi dla zapewnienia jakości i konkurencyjności produktów i usług.

Certyfikat zatwierdzenia ZSZ strona 1

CERTYFIKAT ISO :: ZGH BOLESLAW SA

Certyfikat zatwierdzenia ZSZ strona 2

CERTYFIKAT ISO :: ZGH BOLESLAW SA

Nasze Produkty

 • Cynk Elektrolityczny +

  Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych. Głównymi odbiorcami oprócz Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Zobacz
 • Stopy ocynkownicze ZZA +

  Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu cynkowania ciągłego. Podstawowymi rynkami zbytu są: Polska, Węgry, Słowacja. Zobacz
 • Wegal MOD +

  Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w blokach o wadze około 900 kg. Zobacz
 • Galena flotacyjna +

  Poszukiwany i ceniony surowiec do produkcji ołowiu. Dystrybuowany jest na teren: Polski, Niemiec, Rumunii, Bułgarii. Otrzymywana jest w procesie flotacyjnego Zobacz
 • Kwas siarkowy +

  Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz polskiego jest rynek niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki. Kwas Zobacz
 • 1
 • 2