• gl02
  • gl01
  • gl04
  • gl03

Efektywne wykorzystanie energii

Audyt Energetyczny w ZGH „Bolesław” S.A. – dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt został zrealizowany w 2012 roku. Całkowity koszt projektu: 980 000 zł., wartość dotacji z NFOŚiGW: 686 000 zł. Dofinansowanie realizacji projektu zgodnie z Umową NR 124/2012/Wn-06/OA-AU-KU/D zawartą w dniu 10 lutego 2012r. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii”.