Stopy ocynkownicze ZZA

Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu cynkowania ciągłego. Podstawowymi rynkami zbytu są: Polska, Węgry, Słowacja.

Stopy ocynkownicze typu ZZA 04, 05, 06, 08 produkowane są w postaci: bloków 700 kg o wymiarach 1450x450x220 mm oraz bloków do 1000 kg o wymiarach 1860x450x200 mm.

 

 pakowanie
 przechowywanie
 transport
Bloki dostarcza się bez opakowania. Bloki 700 kg i 1000 kg mogą być układane po kilka sztuk i związane taśmą stalową. Bloki należy przechowywać w suchych i czystych pomieszczeniach wolnych od szkodliwych par, gazów i środków chemicznych. Bloki mogą być odbierane każdym krytym środkiem transportu. 
 Dokumentacja - pliki do pobrania

 Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa
 Parametry Techniczne Produktów