Cynk Elektrolityczny

Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych. Głównymi odbiorcami oprócz Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Francja.

Produkowany przez nasz zakład cynk swoją bardzo niską zawartością zanieczyszczeń znacznie przewyższa ostre międzynarodowe normy SHG. Dla porównania, przedstawiamy wyciąg z norm SHG oraz skład chemiczny cynku pierwotnego-elektrolitycznego ZGH Bolesław

 

 gatunek Z1 wg normy PN-EN 1179

 pakowanie
 przechowywanie
 transport
Bloki dostarcza się bez opakowania. Gąski ułożone i związane taśmą stalową w pakiety. Bloki i gąski należy przechowywać w suchych i czystych pomieszczeniach wolnych od szkodliwych par, gazów i środków chemicznych. Cynk elektrolityczny może być odbierany każdym krytym środkiem transportu.

 

 Dokumentacja - pliki do pobrania

 Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa
 Parametry Techniczne Produktów