• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03

Hutnik 2017

W tym roku uroczyste obchody z okazji Dnia Hutnika odbyły się 12 maja. Zgodnie z tradycją hutnicze świętowanie rozpoczął koncert zakładowej orkiestry dętej, po którym miała miejsce uroczysta akademia. W obchodach święta hutniczego wzięli udział przedstawiciele władz Spółki, zaproszeni goście, odznaczeni pracownicy, przedstawiciele organizacji związkowych a także byli pracownicy.

 

 

Prezes Zarządu Bogusław Ochab wygłosił przemówienie, w którym dokonał podsumowania  mijającego roku oraz przedstawił perspektywy rozwojowe Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A . W swoim wystąpieniu Prezes Zarządu podkreślił, że Spółka wykazuje szczególną dbałość o istniejące procesy produkcyjne, które są należycie modernizowane i doinwestowywane. Grupa Kapitałowa ZGH „Bolesław” S.A. posiada cztery technologie produkcji cynku, które w ciągu  kilku minionych lat zostały gruntownie zmodernizowane. W najbliższym czasie oprócz inwestycji odtworzeniowych planowane są trzy duże  przedsięwzięcia tj. budowa namiarowni wsadu, budowa pieca nr 4 dla przerobu pyłów stalowniczych oraz trzecia największa od czasów budowy Kopalni „Pomorzany” inwestycja czyli budowa nowej Hali Wanien. Na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Janeczka złożył podziękowanie za akceptację potrzeb inwestycyjnych Grupy ZGH.  Na zakończenie podziękował hutnikom za sumienną pracę, trud i wysiłek wkładany w wykonywanie codziennych obowiązków pracowniczych oraz złożył im życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. 

 

W hutniczym święcie wziął także udział Prezes Spółki Stalprodukt S.A. Pan Piotr Janeczek będący przewodniczącym Rady Nadzorczej ZGH „Bolesław” S.A. W swoim wystąpieniu pogratulował dotychczasowych osiągnięć oraz wyraził nadzieję, że wdrażany aktualnie program inwestycyjny unowocześni firmę i wzmocni ją na konkurencyjnym, światowym rynku cynku. Na zakończenie Pan Piotr Janeczek złożył życzenia z okazji hutniczego święta.

Zgodnie z wieloletnią tradycją święta hutniczego zasłużonym i długoletnim pracownikom wręczono medale, odznaki i wyróżnienia okolicznościowe. Wśród wyróżnionych byli pracownicy odznaczeni Medalem za Długoletnią Służbę, odznakami „Zasłużony Pracownik Huty” lub „Zasłużony Pracownik dla ZGH „Bolesław”. Związki Zawodowe działające przy ZGH”Bolesław”S.A. również wręczyły wyróżniającym się hutnikom honorowe odznaczenia- medale oraz honorowe kordziki lub sztylety.

 

Po uroczystej akademii odbyła się biesiada piwna, na której hutnicy i zaproszeni goście bawili się przy tradycyjnym kuflu piwa wraz z zespołem „Mupla-Art” Krzysztofa Wierzchowskiego.

 

Nasze Produkty

 • Cynk Elektrolityczny +

  Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych. Głównymi odbiorcami oprócz Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Zobacz
 • Stopy ocynkownicze ZZA +

  Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu cynkowania ciągłego. Podstawowymi rynkami zbytu są: Polska, Węgry, Słowacja. Zobacz
 • Wegal MOD +

  Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w blokach o wadze około 900 kg. Zobacz
 • Galena flotacyjna +

  Poszukiwany i ceniony surowiec do produkcji ołowiu. Dystrybuowany jest na teren: Polski, Niemiec, Rumunii, Bułgarii. Otrzymywana jest w procesie flotacyjnego Zobacz
 • Kwas siarkowy +

  Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz polskiego jest rynek niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki. Kwas Zobacz
 • 1
 • 2